Stratejik Marka Yönetimi

Minimize
Enneagram Stratejik Marka Yönetimi
Vazgeçme Çağında “Yüksek Sadakat Markaları” Yaratmak


Zaman akıyor, teknoloji gelişiyor, pazar dönüşüyor, tüketici değişiyor... En önemlisi de “sadakat” kavramına yüklediğimiz anlamlar değişiyor. Bugün öyle bir çağ yaşıyoruz ki, insanların büyük çoğunluğu için “sadakat sadece iki kaçamak arasındaki zaman dilimidir.” Üstelik birini tercih etmenin diğerini terk etmek anlamına geldiği bir tercih dünyasında yaşıyoruz. Klasik iktisatçılara bir gönderme olacak ama dünyanın tüketebilen kısmı için de kaynaklar hiç de kıt değil. Hayata bakış ya da durum buysa, bu zorlukta markaların çıkış yolu ne ola ki?


Eski kuşak büyük markalar, imaj reklamlarıyla kurulmuştu. Bugün ise bu yetmiyor. Yeni nesil pazarlama dinamikleri kendilerine yeni kurallar koyuyor.  Uğur Batı da kitabında bu yeni paradigmayı marka yönetimleri açısından ele alıyor. Tüketici karar alma mekanizmaları üzerinde duruyor. Artık son derece bilimsel bir disiplin olan satış yönetiminin inceliklerinden bahsediyor. Alışıldık reklamcılık anlayışını sorguluyor. Bilinçdışı kuvvetlerin pazarlama üzerindeki etkisini inceliyor. Pazarlama ve marka aklına göndermeler yapıyor. Bütünleşik pazarlama iletişiminin marka oluşumunda bir çatı olduğunu belirtip, dijital pazarlamanın gücüne dikkat çekiyor. Duyuların ve duyguların tüketici tercihlerini nasıl etkilediğini söz konusu ediyor. Markalaşma trendlerine bakıyor, sosyal medya yönetimindeki etkileşimlerden söz ediyor. Pazarlama 3.0 kavramını açıklıyor, mobil pazarlama ve viral pazarlama gibi yeni nesil pazarlama iletişimi unsurlarının inceliklerini irdeliyor. Ve bunların hepsini yüksek sadakat kavramına bağlıyor. İkonlaşmış markalardan örnek veriyor, Türkiye’deki markalaşma kavramına bakıyor, bunun paralelinde Türkiye’nin aşk markalarının duruşunu analiz ediyor. Çarpıcı anekdotlar, marka hikayeleri ile yüksek sadakat markaları yaratmak konusundaki perspektifi genişletiyor. Bu yaklaşımların sonucunda şunu ekliyor:  “Marka yönetimi olarak doğruyu eğer doğruyu yapmıyorsan, değiş, yoksa batacaksın...”

Kariyerinde reklam yazarlığı, yaratıcı yönetmenlik, marka uzmanlığı, danışmanlığı ve öğretim üyeliği gibi reklamcılığın neredeyse tüm taraflarında bulunmuş olan Uğur Batı, kitabında marka yönetimleri yanında reklam yazarlarına, reklam yaratıcılarına, sosyal medya yöneticilerine, dijital pazarlama uzmanlarına ve diğer tüm pazarlama profesyonellerinin yanı sıra iletişim öğrencilerine de sesleniyor. 


 
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation Privacy Policy